W dniu 26.02.2012 r. w restauracji „Romeo” w Stawiskach odbyło się Walne Zebranie Oddziału Stawiski. Posiedzenie otworzył prezes Tadeusz Szymborski, który przedstawił porządek zebrania.Prezes wyraził również podziękowanie wszystkim hodowcom, którzy wystawiają swoje gołębie na wystawie okregowej. Już po raz czwarty z rzędu w rywalizacji międzyoddziałowej zwyciężył Oddział Stawiski, a dużą część reprezentacji okręgu na wystawę ogólnopolską stanowiły gołębie naszych hodowców. Po zatwierdzeniu porządku i wyborze przewodniczącego zebrania zgodnie ze statutem członkowie Zarządu oraz przewodniczący OKR i OKD przedstawili sprawozdania z powierzonych im zadań. Po wysłuchaniu sprawozdań członkowie oddziału jednomyślnie udzielili absolutorium Zarządowi Oddziału. Wiceprezes do spraw finansowych przedstawił preliminarz budżetowy na sezon 2012, który został jednomyślnie zatwierdzony Kolejnym punktem zebrania było wręczenie pucharów i dyplomów za współzawodnictwo lotowe w sezonie 2011.

Mistrzowie współzawodnictw w sezonie 2011 roku:

 • Mistrz Oddziału w kategorii tradycyjnej - Jan Komosiński
 • Mistrz Oddziału w kategorii A – Grzegorz Wójcicki
 • Mistrz Oddziału w kategorii B - Jan Komosiński
 • Mistrz Oddziału w kategorii C – Leszek Łempicki
 • Mistrz Oddziału w kategorii D - Jan Komosiński
 • Mistrz Oddziału w kategorii M – Tadeusz Mroczkowski
 • Mistrz Oddziału w kategorii GMP – Jan Komosiński
 • Mistrz Oddziału w kategorii AS - Grzegorz Wójcicki
 • Mistrz Oddziału w kategorii młode I grupa – Dariusz Drozd
 • Mistrz Oddziału w kategorii młode II grupa – Marek Lipiński


 • Pozostałe wyniki można znaleźć w zakładce Archiwum wyników. Po przerwie na wspólny obiad hodowcy zgłosili swoje wnioski i uwagi co do regulaminu zegraowo-lotowego i organizacji lotów w sezonie 2012. Prezes Tadeusz Szymborski przyznał, że ubiegły sezon był trudny nie tylko w naszym oddziale ale w całej Polsce. Wszystkie zaplanowane loty odbyły się, ale hodowcy zanotowali spore straty w związku z tym w sezonie 2012 nie są planowane maratony. Na zakończenie przewodniczący zebrania pogratulował sukcesów najlepszym hodowcom i życzył sukcesów wszystkim hodowcom w nadchodzącym sezonie.


  Dobry lot!


  Autorem fotografii jest kol. Wojciech Bobowski, sekretarz Sekcji Szczuczyn,
  któremu serdecznie dziękujęmy za udostępnienie zdjęć i informację na niniejszą stronę.